Numer 12/2009 (Nr 170)
Spis treści 

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY - Miesięcznik Szkoleniowo-Informacyjny
Wydawca:
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego,
01-864 Warszawa,
ul. Kochanowskiego 45
tel/fax 022 663 05 00,
tel. 022 663 09 49
Redaktor Naczelny:
Zdzisław Podbielski
Rada programowa:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher (przewodniczący),
mgr inż. Krzysztof Albiniak (Informacje Rady Naczelnej SRTSiRD),
mgr inż. Lech Biedrzycki,
dr inż. Wiesław Kozaczewski,
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Lozia,
prof. dr hab. inż. Feliks Rawski,
prof. dr inż. Andrzej Reński,
mgr inż. Emil Wolski.
Skład: Studio WM.
Druk: PRIMUM