Certyfikat akredytacji

Rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez CCRS spełniają wymagania Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 z 2003 r. poz. 515, z późniejszymi zmianami - ostatnia w Dz. U. nr 108 z 20.06.2005 r. poz. 908).

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych (CCRS) przy Stowarzyszeniu RTSiRD, jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka rozpoczęła działalność w 1998 r.

CCRS opracowało i wdrożyło system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 (i dokumentów związanych). System ten został zaakceptowany przez Polskie Centrum Akredytacji, czego formalnym potwierdzeniem jest uzyskana akredytacja nr AC 068.

CCRS od dnia 14.02.2000 r. jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego.

CCRS działając w trybie opisanym w księdze jakości i w procedurach wydaje certyfikaty potwierdzające kompetencje rzeczoznawców w następujących zakresach:

  • "CA"- technika samochodowa,
  • "CB" - ruch drogowy i odtwarzanie przebiegu wypadków i kolizji drogowych,
  • "CC" - wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych.

System certyfikacji jest "otwarty" i ubieganie się o certyfikat nie jest uwarunkowane przynależnością do jakiejkolwiek organizacji rzeczoznawczej. Dla uzyskania certyfikatu stawiane są następujące wymagania:

  • wyższe wykształcenie,
  • 5-letnia praktyka zawodowa w dziedzinie związanej z motoryzacją,
  • prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 i C,
  • brak karalności wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
  • pozytywna opinia Komisji Technicznej CCRS,
  • wykonywanie działalności rzeczoznawczej w okresie 2 lat.