Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 1 lipca 2014 r. zmarł przeżywszy 79 lat
kol. Edward GRUSZECKI
długoletni rzeczoznawca Stowarzyszenia w Oddziale Toruń.