Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 8 sierpnia 2014 r. zmarł przeżywszy 84 lata
kol. Mieczysław Dąbrowski
rzeczoznawca samochodowy od 1968 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.