Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 26 kwietnia 2015 r., zmarł przeżywszy 62 lata
kol. mgr inż. Henryk Grzybowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Łomża.