Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 7 maja 2015 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. inż. Antoni Kowal-Gąska
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.