Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 2 lipca 2015 r., zmarł przeżywszy 82 lata
kol. inż. Jan Patrzyk
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.