Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 sierpnia 2014 r., zmarł
kol. Stanisław Tadeusz Kozłowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.