CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

W dniu 05.12.2015 r. w Warszawie potwierdzili swoje kompetencje w procesie certyfikacji niżej wymienieni Rzeczoznawcy.

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Kompetencje
1 BŁOŃSKI Andrzej WARSZAWA CA, CC
2 BUBEL Tomasz CZĘSTOCHOWA CA, CB, CC
3 DUDEK Tomasz ZAWIERCIE CA, CB, CC
4 JAWORSKI Robert KŁOBUCK CA, CB, CC
5 JEŻOWSKI Andrzej KIELCE CA, CB, CC
6 KURCZEWSKI Sławomir WARSZAWA CA, CB, CC
7 MOMOT Wiesław WARSZAWA CA, CB
8 SKWIERCZYŃSKI Zbigniew OSTRÓW MAZ. CA, CC
9 STARCZEWSKI Robert BŁONIE CA, CB, CC
10 ŚRODA Krzysztof WARSZAWA CA, CC

• „CA” - technika samochodowa
• „CB” - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
• „CC” - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych