CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

W dniu 18.02.2017 r. w Oddziale w Lublinie niżej wymienieni rzeczoznawcy uzyskali pozytywne wyniki w procesie certyfikacji.

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Kompetencje
1 ADAMSKI Tadeusz LUBLIN CA, CC
2 GILEWICZ Jacek LUBLIN CA, CB
3 KRUK Marcin LUBLIN CA, CB
4 MALEC Mariusz LUBLIN CA, CC
5 PĘDZIŃSKI Marian CHEŁM CA, CC
6 ROSOŁOWSKI Jan KIELCE CA, CB
7 SARNOWSKI Cezary ŚWIDNIK CA, CB, CC
8 SZYMCZYK Tomasz LUBLIN CA, CB
9 WRONA Jan LUBLIN CA, CB, CC
10 WRONA Rafał LUBLIN CA, CB, CC
11 ZIAREK Andrzej RZECZYCA CA, CC

• „CA” - technika samochodowa
• „CB” - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
• „CC” - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych