CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

W dniu 22.04.2017 r. w siedzibie Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbył się egzamin certyfikacyjny, w którym uczestniczyli Rzeczoznawcy z Oddziału w Rzeszowie i Filii w Tarnowie. Komisja w składzie przewodniczący dr inż. Piotr FUNDOWICZ oraz członkowie: mgr inż. Emil WOLSKI oraz inż. Ryszard KUCZMAŃSKI przeprowadziła egzamin certyfikacyjny z niżej wymienionymi Rzeczoznawcami:

Lp. Stopień naukowy, techniczny Imię i nazwisko
1 mgr inż. Antoni BUK
2 mgr inż. Jan BULSA
3 mgr inż. Jacek GAWRON
4 mgr inż. Przemysław KICIŃSKI
5 mgr inż. Maciej PACZOSA
6 mgr inż. Mirosław SUROWANIEC
7 mgr inż. Jan SZELIGA
8 mgr inż. Grzegorz SZYDŁO
9 mgr inż. Grzegorz WIĘCŁAW
10 mgr inż. Jerzy WRÓBEL
11 mgr inż. Piotr ZYGMUNT
12 inż. Józef JAMRÓZ
13 inż. Tadeusz SKWAREK
14 inż. Jan STARZEC
15 mgr Grzegorz BARŁÓG