Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 05 marca 2019 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. inż. Adam Matusik
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
 

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 12 lutego 2019 r., zmarł przeżywszy 73 lat
kol. inż. Andrzej Lubas
rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 26 stycznia 2019 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. mgr inż. Stanisław Cudzik
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 06 stycznia 2019 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. mgr inż. Seweryn Macko
rzeczoznawca samochodowy od 1982 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 14 grudnia 2018 r., zmarł przeżywszy 89 lat
kol. mgr inż. Bolesław Wojciechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 10 października 2018 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr inż. Jerzy Potocki
rzeczoznawca samochodowy od 1970 r.,
Członek Honorowy Stowarzyszenia, Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 19 września 2018 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Jerzy Wysocki
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Lublin, w latach 1983 - 2004 pełnił funkcję Prezesa Oddziału w Lublinie,
wieloletni członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia,
w latach 2004 - 2012 członek Sądu Koleżeńskiego.
W roku 2004 Rada Naczelna nadała Koledze
Jerzemu Wysockiemu godność
Członka Honorowego Stowarzyszenia.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 30 sierpnia 2018 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. mgr inż. Jerzy Guniewicz
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 sierpnia 2018 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Maciej Sadowski
rzeczoznawca samochodowy od 1974 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 23 lipca 2018 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. Bogusław Liberacki
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia,
długoletni Prezes Zarządu Oddziału Zielona Góra.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 lipca 2018 r., zmarł przeżywszy 84 lat
kol. Ireneusz Zglinicki
rzeczoznawca samochodowy od 1989 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 10 lipca 2018 r. zmarł przeżywszy 91 lat
kol. dr inż. Andrzej Górny
rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia od 1983 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa II,
wieloletni członek Kolegium Opiniodawczego i Instytutu Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego.
Pracę zawodowa rozpoczął w 1950 roku na stanowisku konstruktora w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Warszawie, w 1954 roku przeniesiony służbowo do biura Konstrukcyjnego Produkcji Części Samochodowych, w 1960 roku rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej, jako pracownik naukowo – dydaktyczny. Przez kilka kolejnych lat był starszym wykładowcą na PW.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 czerwca 2018 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Józef Bała
rzeczoznawca samochodowy od 1974 r.,
członek Stowarzyszenia,
do końca czynny członek Zarządu Oddziału Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 30 maja 2018 r., zmarł przeżywszy 82 lata
kol. dr inż. Bernard Wilczyński
rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu
w specjalności silników spalinowych.
Wieloletni wykładowca Politechniki Poznańskiej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1971 r.
Kilka kadencji pełnił funkcję Sekretarza Rady, potem
Zarządu Oddziału w Poznaniu.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 20 marca 2018 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. Eugeniusz Rybiński
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
Absolwent Politechniki Warszawskiej,
Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Zawodowo był związany z produkcją
elementów elektrotechniki motoryzacyjnej.
W latach 1998-2008 był członkiem Rady
Naczelnej pełniąc funkcję Skarbnika
Stowarzyszenia.

W 2009 r. w uznaniu zasług dla rozwoju
i działalności SRTSiRD, Zarząd Główny nadał
Koledze Eugeniuszowi godność Członka
Honorowego.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 27 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. Stanisław Grabowski
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. inż. Henryk Orzechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1989 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 3 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. inż. Baltazar Skrobisz
rzeczoznawca samochodowy od 1963 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 września 2017 r., zmarł przeżywszy 83 lat
kol. inż. Piotr Olejnik
rzeczoznawca samochodowy od 1982 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 1 września 2017 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Edward Pawlisz
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 sierpnia 2017 r., zmarł przeżywszy 72 lat
kol. inż. Ireneusz Wójcik
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 31 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 78 lat
kol. mgr inż. Ryszard Kucharczyk
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 20 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż Józef Eugeniusz Górski
rzeczoznawca samochodowy od 1984 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 3 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr inż. Jerzy Januszewski
rzeczoznawca samochodowy od 1966 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Toruń.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 maja 2017 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. mgr. inż Ryszard Kasperek
konstruktor w FSC Starachowice, rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 maja 2017 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. inż Jan Drabiński
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 kwietnia 2017 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. Aleksander Judkowiak
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 04 kwietnia 2017 r., zmarł przeżywszy 71 lat
kol. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gad
doświadczony, niezwykle uczynny i aktywny
rzeczoznawca samochodowy, długoletni pracownik
naukowy Politechniki Świętokrzyskiej,
członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 07 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. inż. Waldemar Neuman
rzeczoznawca od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź,
absolwent Politechniki Łódzkiej, chętnie służył wiedzą,
doświadczeniem i pomocą młodszym kolegom.
Na długo pozostanie w naszej pamięci.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 4 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. inż. Stanisław Głód
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 3 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 83 lat
kol. inż. Marian Stachura
rzeczoznawca samochodowy od 1973 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Gdańsk.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 30 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Zdzisław Orłowski
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 13 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Tadeusz Sobkowicz
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 21 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. inż. Stanisław Borchert
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 70 lat
kol. mgr inż. Kazimierz Wnuk
rzeczoznawca samochodowy od 1983 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 04 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 82 lata
prof. nwz. dr hab. inż. Feliks Rawski
rzeczoznawca od 1978 r.,
współtworzył Oddział Szkoleniowy Stowarzyszenia, w latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Oddziału, Członek Honorowy SRTSiRD, w roku 1994 był współautorem pierwszej Opinii Technicznej nt. pojazdu zabytkowego, Konsultant Rady Naczelnej w zakresie Pojazdów Zabytkowych, Honorowy Ekspert Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych ds. Pojazdów Zabytkowych, rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami, w specjalności zabytki techniki motoryzacji.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 30 listopada 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Stanisław Beliczyński
rzeczoznawca samochodowy od 1972 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 07 listopada 2016 r., zmarł przeżywszy 70 lat
kol. mgr inż. Andrzej Ziemnik
rzeczoznawca samochodowy od 1981 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 października 2016 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr Henryk Wojciechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Toruń.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 października 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż. Zygmunt Pawliński
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 września 2016 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Józef Ludwiński
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Radom.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W sierpniu 2016 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. mgr inż. Stanisław Błądek
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W sierpniu 2016 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Mieczysław Koba
rzeczoznawca samochodowy od 1967 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 25 sierpnia 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. Adam Siedlecki
rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 24 sierpnia 2016 r., zmarł przeżywszy 91 lat
kol. Jerzy Zawadzki
rzeczoznawca samochodowy od 1954 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W lipcu 2016 r., zmarł przeżywszy 93 lat
kol. Franciszek Kowalski
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 4 lipca 2016 r., zmarł przeżywszy 89 lat
kol. Bogumił Dębiec
rzeczoznawca samochodowy od 1965 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bielsko-Biała.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 czerwca 2016 r., zmarł przeżywszy 66 lat
kol. Zbigniew Chmiel
rzeczoznawca samochodowy od 1989 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Lublin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 05 czerwca 2016 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. Marian Sopyło
członek Stowarzyszenia od roku 1974,
wieloletni Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Siedlcach,
członek Honorowy Stowarzyszenia.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 28 maja 2016 r., zmarł przeżywszy 53 lata
kol. Jacek Adamczuk
rzeczoznawca samochodowy od 2001 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 maja 2016 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. dr inż. Roman Telatyński
rzeczoznawca samochodowy od 1965 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3