Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 20 marca 2018 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. Eugeniusz Rybiński
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
Absolwent Politechniki Warszawskiej,
Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Zawodowo był związany z produkcją
elementów elektrotechniki motoryzacyjnej.
W latach 1998-2008 był członkiem Rady
Naczelnej pełniąc funkcję Skarbnika
Stowarzyszenia.

W 2009 r. w uznaniu zasług dla rozwoju
i działalności SRTSiRD, Zarząd Główny nadał
Koledze Eugeniuszowi godność Członka
Honorowego.
 

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 27 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. Stanisław Grabowski
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 3 stycznia 2018 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. inż. Baltazar Skrobisz
rzeczoznawca samochodowy od 1963 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 września 2017 r., zmarł przeżywszy 83 lat
kol. inż. Piotr Olejnik
rzeczoznawca samochodowy od 1982 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 1 września 2017 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Edward Pawlisz
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 sierpnia 2017 r., zmarł przeżywszy 72 lat
kol. inż. Ireneusz Wójcik
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 31 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 78 lat
kol. mgr inż. Ryszard Kucharczyk
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 20 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż Józef Eugeniusz Górski
rzeczoznawca samochodowy od 1984 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 3 lipca 2017 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr inż. Jerzy Januszewski
rzeczoznawca samochodowy od 1966 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Toruń.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 maja 2017 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. mgr. inż Ryszard Kasperek
konstruktor w FSC Starachowice, rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 maja 2017 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. inż Jan Drabiński
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 18 kwietnia 2017 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. Aleksander Judkowiak
rzeczoznawca samochodowy od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 04 kwietnia 2017 r., zmarł przeżywszy 71 lat
kol. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gad
doświadczony, niezwykle uczynny i aktywny
rzeczoznawca samochodowy, długoletni pracownik
naukowy Politechniki Świętokrzyskiej,
członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 07 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. inż. Waldemar Neuman
rzeczoznawca od 1979 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź,
absolwent Politechniki Łódzkiej, chętnie służył wiedzą,
doświadczeniem i pomocą młodszym kolegom.
Na długo pozostanie w naszej pamięci.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 4 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. inż. Stanisław Głód
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 3 lutego 2017 r., zmarł przeżywszy 83 lat
kol. inż. Marian Stachura
rzeczoznawca samochodowy od 1973 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Gdańsk.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 30 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Zdzisław Orłowski
rzeczoznawca samochodowy od 1977 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 13 stycznia 2017 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. inż. Tadeusz Sobkowicz
rzeczoznawca samochodowy od 1976 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 21 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 75 lat
kol. inż. Stanisław Borchert
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 70 lat
kol. mgr inż. Kazimierz Wnuk
rzeczoznawca samochodowy od 1983 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bydgoszcz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 04 grudnia 2016 r., zmarł przeżywszy 82 lata
prof. nwz. dr hab. inż. Feliks Rawski
rzeczoznawca od 1978 r.,
współtworzył Oddział Szkoleniowy Stowarzyszenia, w latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Oddziału, Członek Honorowy SRTSiRD, w roku 1994 był współautorem pierwszej Opinii Technicznej nt. pojazdu zabytkowego, Konsultant Rady Naczelnej w zakresie Pojazdów Zabytkowych, Honorowy Ekspert Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych ds. Pojazdów Zabytkowych, rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami, w specjalności zabytki techniki motoryzacji.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 30 listopada 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Stanisław Beliczyński
rzeczoznawca samochodowy od 1972 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 07 listopada 2016 r., zmarł przeżywszy 70 lat
kol. mgr inż. Andrzej Ziemnik
rzeczoznawca samochodowy od 1981 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 października 2016 r., zmarł przeżywszy 87 lat
kol. mgr Henryk Wojciechowski
rzeczoznawca samochodowy od 1969 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Toruń.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 października 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż. Zygmunt Pawliński
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 września 2016 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Józef Ludwiński
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Radom.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W sierpniu 2016 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. mgr inż. Stanisław Błądek
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W sierpniu 2016 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Mieczysław Koba
rzeczoznawca samochodowy od 1967 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 25 sierpnia 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. Adam Siedlecki
rzeczoznawca samochodowy od 1980 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 24 sierpnia 2016 r., zmarł przeżywszy 91 lat
kol. Jerzy Zawadzki
rzeczoznawca samochodowy od 1954 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W lipcu 2016 r., zmarł przeżywszy 93 lat
kol. Franciszek Kowalski
rzeczoznawca samochodowy od 1975 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 4 lipca 2016 r., zmarł przeżywszy 89 lat
kol. Bogumił Dębiec
rzeczoznawca samochodowy od 1965 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bielsko-Biała.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 czerwca 2016 r., zmarł przeżywszy 66 lat
kol. Zbigniew Chmiel
rzeczoznawca samochodowy od 1989 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Lublin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 05 czerwca 2016 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. Marian Sopyło
członek Stowarzyszenia od roku 1974,
wieloletni Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Siedlcach,
członek Honorowy Stowarzyszenia.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 28 maja 2016 r., zmarł przeżywszy 53 lata
kol. Jacek Adamczuk
rzeczoznawca samochodowy od 2001 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 maja 2016 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. dr inż. Roman Telatyński
rzeczoznawca samochodowy od 1965 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 kwietnia 2016 r., zmarł przeżywszy 62 lata
kol. inż. Wiesław Tekień
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Białystok.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 76 lat
mgr inż. Stanisław Nosal
rzeczoznawca samochodowy od 1973 roku.
Ukończył Wydział Mechaniczno-Technologiczny na Politechnice Warszawskiej.
Członek Stowarzyszenia Oddział Nowy Sącz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 14 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 83 lata
kol. Stanisław Ficoń
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bielsko-Biała.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. Edward Nycz
rzeczoznawca samochodowy od 1972 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bielsko-Biała.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 01 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż. Adam Kardyś
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 14 stycznia 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Tadeusz Krzywoszański
wieloletni rzeczoznawca samochodowy - od 1964 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Zielona Góra.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 21 października 2015 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. inż. Jerzy Gajdziński
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 26 września 2015 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. inż. Edward Ludera
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 9 września 2015 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. inż. Jerzy Klimek
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 2 lipca 2015 r., zmarł przeżywszy 82 lata
kol. inż. Jan Patrzyk
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 19 czerwca 2015 r., zmarł
kol. Andrzej Wojciechowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 7 maja 2015 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. inż. Antoni Kowal-Gąska
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 26 kwietnia 2015 r., zmarł przeżywszy 62 lata
kol. mgr inż. Henryk Grzybowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Łomża.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 31 marca 2015 r., zmarł przeżywszy 89 lat
kol. Henryk Ochnik
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 25 października 2014 r., zmarł przeżywszy 67 lat
kol. Mirosław Makowski
rzeczoznawca samochodowy od 1981 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
W latach 1998-2006 był członkiem Rady
Naczelnej pełniąc funkcję Sekretarza Rady.
   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2