Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 maja 2016 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. dr inż. Roman Telatyński
rzeczoznawca samochodowy od 1965 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
 

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 15 kwietnia 2016 r., zmarł przeżywszy 62 lata
kol. inż. Wiesław Tekień
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Białystok.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 76 lat
mgr inż. Stanisław Nosal
rzeczoznawca samochodowy od 1973 roku.
Ukończył Wydział Mechaniczno-Technologiczny na Politechnice Warszawskiej.
Członek Stowarzyszenia Oddział Nowy Sącz.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 19 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. inż. Henryk Chodziak
rzeczoznawca samochodowy od 1972 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Wrocław.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 14 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 83 lata
kol. Stanisław Ficoń
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bielsko-Biała.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. Edward Nycz
rzeczoznawca samochodowy od 1972 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Bielsko-Biała.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 01 lutego 2016 r., zmarł przeżywszy 77 lat
kol. inż. Adam Kardyś
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 14 stycznia 2016 r., zmarł przeżywszy 81 lat
kol. mgr inż. Tadeusz Krzywoszański
wieloletni rzeczoznawca samochodowy - od 1964 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Zielona Góra.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 21 października 2015 r., zmarł przeżywszy 85 lat
kol. inż. Jerzy Gajdziński
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 26 września 2015 r., zmarł przeżywszy 76 lat
kol. inż. Edward Ludera
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 9 września 2015 r., zmarł przeżywszy 80 lat
kol. inż. Jerzy Klimek
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 2 lipca 2015 r., zmarł przeżywszy 82 lata
kol. inż. Jan Patrzyk
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kraków.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 19 czerwca 2015 r., zmarł
kol. Andrzej Wojciechowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 7 maja 2015 r., zmarł przeżywszy 88 lat
kol. inż. Antoni Kowal-Gąska
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Rzeszów.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 26 kwietnia 2015 r., zmarł przeżywszy 62 lata
kol. mgr inż. Henryk Grzybowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Łomża.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 31 marca 2015 r., zmarł przeżywszy 89 lat
kol. Henryk Ochnik
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Poznań.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 25 października 2014 r., zmarł przeżywszy 67 lat
kol. Mirosław Makowski
rzeczoznawca samochodowy od 1981 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
W latach 1998-2006 był członkiem Rady
Naczelnej pełniąc funkcję Sekretarza Rady.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 29 października 2014 r., zmarł
kol. Tadeusz Sypień
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 8 października 2014 r., zmarł przeżywszy 66 lat
kol. Janusz Kozioł
rzeczoznawca samochodowy od 1982 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Siedlce.
   

Zarząd Główny Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 września 2014 roku, zmarł przeżywszy 64 lata
nasz Kolega
mgr inż. Maciej Okniński
członek naszej Organizacji od roku 1990. Ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej, zasiadał we Władzach Naczelnych Stowarzyszenia w latach 1998 – 2012, w roku 1998 uzyskał tytuł Rzeczoznawcy – Weryfikatora, od 2002 roku posiadał Certyfikat kompetencji z zakresu CA i CC, był członkiem wielu Zespołów działających w Stowarzyszeniu. W latach 1996 - 2012 był Prezesem Oddziału SRTSiRD w Łodzi. W Kadencji 2012 – 2016 był Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. W roku 2014 Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w uznaniu zasług dla rozwoju i działalności SRTSiRD nadało Koledze Maciejowi Oknińskiemu godność Członka Honorowego.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 9 września 2014 r., zmarł
kol. Wiesław Dzikowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 sierpnia 2014 r., zmarł
kol. Stanisław Tadeusz Kozłowski
wieloletni rzeczoznawca samochodowy,
członek Stowarzyszenia Oddział Kielce.
   

Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 8 sierpnia 2014 r. zmarł przeżywszy 84 lata
kol. Mieczysław Dąbrowski
rzeczoznawca samochodowy od 1968 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Warszawa.
   

Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 1 lipca 2014 r. zmarł przeżywszy 79 lat
kol. Edward GRUSZECKI
długoletni rzeczoznawca Stowarzyszenia w Oddziale Toruń.
   

Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 25 maja 2014 r. zmarł przeżywszy 79 lat
kol. Mirosław DAMM
długoletni rzeczoznawca Stowarzyszenia w Oddziale Warszawa, współtwórca Systemu Zarządzania Jakością w Spółce "Rzeczoznawcy - PZM".
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 02 maja 2014 r. zmarł przeżywszy 87 lat
kol. Czesław Kuśmierkowski
rzeczoznawca samochodowy od 1973 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Łódź.
   

Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 7 kwietnia 2014 r. zmarł przeżywszy 70 lat
kol. Zdzisław PIELAK
długoletni rzeczoznawca Stowarzyszenia w Oddziale Warszawa i długoletni audytor w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych.
   

Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 28 lutego 2014 r. zmarł przeżywszy 75 lat
kol. inż. Zygmunt DZIADUCH
wieloletni rzeczoznawca Stowarzyszenia,
długoletni Prezes Oddziału SRTSiRD w Legnicy.
   

Prezydium Zarządu Głównego z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 stycznia 2014 r. zmarł przeżywszy 70 lat
Kolega mgr inż. Marian KOŁEK
długoletni rzeczoznawca, wiceprezes Oddziału
Stowarzyszenia w Rzeszowie.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 11 stycznia 2013 r., zmarł przeżywszy 78 lat
kol. inż. Stanisław Piątek
rzeczoznawca samochodowy od 1978 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Gdańsk.
   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Jeleniej Górze z głębokim żalem informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r., w wieku 81 lat, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie kolega Józef KUCZYŃSKI. Zmarły był długoletnim rzeczoznawcą - członkiem Stowarzyszenia.

   

Prezes Oddziału Warszawa II z przykrością informuje, że w dniu 22 października 2013 r. zmarł nagle Kolega mgr inż. Jacek INOWOLSKI.
Zmarły był długoletnim rzeczoznawcą samochodowym, zawodowo zatrudnionym w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.
Nabożeństwo w intencji Zmarłego odbędzie się 29 października o godz 11.00 w Kościele pw. św. Anny w Wilanowie.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Toruniu z żalem informuje, iż w dniu 22 października 2013 r. - w wieku 75 lat - zmarł Kolega Jan Hajduk.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Tarnowie z żalem informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. - w wieku 81 lat, po ciężkiej chorobie zmarł Kolega Eugeniusz Leszek Walendzewicz.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Warszawie z żalem informuje, że w dniu 29 lipca 2013 roku zmarł przeżywszy 92 lata Kolega Wacław Grott, od 1973 roku Członek naszej Organizacji w Oddziale Warszawa.
W okresie okupacji studiował na Wydziale Mechanicznym tajnej Politechniki Warszawskiej. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego a następnie więźniem obozu jenieckiego „Teillager” w Lamsdorf. Po wyzwoleniu z obozu służył w II Dywizji Pancernej gen. Maczka we Włoszech. W 1946 roku trafił do Anglii gdzie studiował na Uniwersytecie w Londynie. Po powrocie do kraju w 1947 roku kontynuował studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom mgr inż. mechanika.
W pracy zawodowej piastował wiele odpowiedzialnych funkcji kolejno w: Głównym Instytucie Mechaniki, FSO-Żerań, Instytucie Transportu Samochodowego, Warsztatach Samochodowych przy Technikum Mechanicznym nr 2 w Warszawie, Prozamet, oraz w Przedstawicielstwie Firm Zagranicznych „Poliglob”.
W działalności dla naszej Organizacji był bardzo aktywnym członkiem Zespołu w Warszawie. Uczestniczył przez kilka kadencji w pracach Komisji Technicznej Zespołu gdzie był głównym współautorem licznych fachowych opracowań i instrukcji dotyczących zasad wykonywania ocen rzeczoznawczych. Był promotorem wielu wstępujących do Organizacji kolegów. W późniejszym okresie, z dużym zaangażowaniem służył swoim doświadczeniem młodszym kolegom jako weryfikator ocen technicznych. W 1986 roku został wyróżniony tytułem Rzeczoznawcy Międzynarodowego, a w 2001 roku przyznano mu godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Warszawie z żalem informuje, iż w dniu 7 lipca 2013 r. - w wieku 78 lat zmarł nasz Kolega rzeczoznawca Jerzy Szafirski, od 1980 roku Członek SRTSiRD. Absolwent Wydziału Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej, nauczyciel szkół warszawskich. W działalności w Stowarzyszeniu wyróżniający się fachowością, zaangażowaniem, koleżeńskością i wzorową postawą moralną rzeczoznawca samochodowy.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Kielcach z żalem informuje, iż w dniu 15 maja 2013 r. - w wieku 66 lat zmarł nagle nasz Kolega rzeczoznawca ś.p. mgr inż. Zbigniew Leszczyński - koleżeński, doświadczony rzeczoznawca, wieloletni biegły sądowy, od wielu lat aktywny kolega w Radzie a następnie w Zarządzie Oddziału Kielce Stowarzyszenia.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Gdańsku z głębokim żalem informuje, że w dniu 9 kwietnia 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Kolega Leon Lech Łaszczyński, sumienny i przykładny Członek Stowarzyszenia.

   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 5 kwietnia 2013 r., zmarł przeżywszy 90 lat
kol. Wacław Łobodziński
rzeczoznawca samochodowy od 1971 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 25 marca 2013 r., zmarł przeżywszy 86 lat
kol. inż. Eugeniusz Siwek
rzeczoznawca samochodowy od 1970 r.,
członek Stowarzyszenia Oddział Szczecin.
   

Zarząd Główny Stowarzyszenia z żalem informuje, że w dniu 11 lutego 2013 roku zmarł przeżywszy 91 lat nasz Kolega - Stanisław Motyliński, wieloletni rzeczoznawca - Członek SRTSiRD, zrzeszony w Oddziale Warszawa. Stanisław Motyliński urodził się 2.01.1922 r. we Włocławku. Studia wyższe ukończył w roku 1948 jako absolwent znanej Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Po studiach pracował jako asystent w Instytucie Motoryzacji w Szkole Inżynierskiej, następnie podjął pracę w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego oraz na Politechnice Warszawskiej. W pracy zawodowej całkowicie poświęcił się silnikom spalinowym, przez wiele lat kierował działem badań silników BKPMot, a później PIMOT. Był uznanym fachowcem, autorem wielu publikacji i opracowań z dziedziny silników. Do organizacji rzeczoznawców wstąpił w roku 1963, był zaangażowanym członkiem Rady Głównej Organizacji Rzeczoznawców. Przez wiele lat działał w Komisji Weryfikatorów specjalności „A”. W roku 1993 został wyróżniony tytułem Członka Honorowego Stowarzyszenia.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Nowym Sączu informuje, że w dniu 3 lutego 2013 r. w wieku 68 lat zmarł Kolega inż. Paweł Tobiasz, wieloletni Członek Stowarzyszenia.

   

Zarząd Oddziału Warszawa informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku zmarł przeżywszy 94 lata Kolega Roman Skwarek, od 1954 roku Członek naszej Organizacji SRTSiRD w Oddziale Warszawa. Był przez wiele lat członkiem Rady Zespołu w Oddziale, a następnie przez ponad dwadzieścia lat członkiem Prezydium Rady Głównej Organizacji Rzeczoznawców. Wyróżniony tytułem Honorowego Rzeczoznawcy, a za zasługi dla motoryzacji odznaczony Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski. Wybitny inżynier samochodowy, Główny Konstruktor Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie oraz Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, autor wielu książek z zakresu motoryzacji.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Krakowie informuje, że w dniu 5 października 2012 r. w wieku 96 lat zmarł Kolega prof. Władysław Lenkiewicz, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, wieloletni Członek Stowarzyszenia.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Olsztynie informuje, że w dniu 25 września 2012 r. w wieku 94 lat zmarł Kolega Czesław Boruc, Honorowy Członek Stowarzyszenia, jeden z założycieli Oddziału, nauczyciel wielu pokoleń Rzeczoznawców.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Opolu informuje, że zmarł rzeczoznawca samochodowy Kolega Zygmunt Derek.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Olsztynie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012 r. zmarł wieloletni rzeczoznawca samochodowy Kolega Zygmunt Soćko.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Kielcach informuje, że w dniu 14 marca 2012 r. zmarł Kolega Śp. Zdzisław Simla - nr leg. 493, od 1967 roku aktywny, koleżeński, doświadczony rzeczoznawca - wieloletni etatowy pracownik O/ Kielce.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Poznaniu, z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że w dniu 26.02.2012 r. zmarł w 88 roku życia wieloletni rzeczoznawca, członek Stowarzyszenia RTSiRD w Poznaniu, Kolega Henryk Włodawiec.

   

Zarząd Główny Stowarzyszenia RTSiRD z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 6 stycznia 2012 r. zmarł w wieku 91 lat Kolega Stanisław Grabek, Honorowy Członek SRTSiRD z Oddziału w Warszawie.

   

Zarząd Oddziału SRTSiRD w Łodzi powiadomił, że w dniu 14.11.2011 r. po długiej chorobie zmarł zasłużony rzeczoznawca i weryfikator w specjalności A, B i C - mgr inż. Andrzej Głowacki. Pogrzeb odbył się 18 listopada 2011 r. w Łodzi, na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

   

Strona 2 z 3