W dniu 27 listopada 2010 r. w Warszawie odbył się I Kongres Nauk Sądowych. Celem tego Kongresu było ukierunkowanie działań dla uzyskania dalszej poprawy statusu biegłego i rzeczoznawcy oraz konsolidacja środowiska polskich ekspertów. Spośród wielu specjalności licznie reprezentowaną grupę stanowili biegli z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego. Działalność naszego Stowarzyszenia przedstawił w wygłoszonym referacie Kol. Piotr Fundowicz. Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie www.1kns.pl