Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

W dniu 11.05.2018 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie, odbyło się drugie w tej kadencji Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia (sprawozdawcze). Głównymi tematami WZDS było podjęcie Uchwały dotyczącej zmian w Statucie Stowarzyszenia wynikających z Ustawy o Stowarzyszeniach, przedstawienie sprawozdania z działań Zarządu Głównego w zakresie stanu organizacyjnego i finansowego w okresie 25.06.2017-11.05.2018, podjęto Uchwałę zatwierdzającą wynik Finansowy Stowarzyszenia za 2017 rok oraz Uchwałę o nadaniu siedmiu rzeczoznawcom Godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.