Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

IV Konferencja
„NOWOCZESNE SAMOCHODY TECHNOLOGIA NAPRAW I LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH”

Zgłoszenie i opłatę za udział w konferencji (600 zł netto / 1 osoba, 738 zł brutto / 1 osoba) prosimy wnosić do 5 maja 2022 r. na rachunek bankowy:
39 1050 1054 1000 0022 6349 5208.

Dla członków SRTSiRD – rabat 10%.

Powyższa cena obejmuje: udział w obradach Konferencji, materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe.

19.05.2022 r.

Zgłaszani uczestnicy (min. 1 osoba)
Dane do faktury
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
Uczestnikowi przysługuje wtedy zwrot kosztów do wysokości wpłaconej kwoty.

Powered by BreezingForms