Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Rzeczoznawca samochodowy


Miesięcznik Rzeczoznawca Samochodowy - wersja drukowana do nr 12/2009

Dostępny w archiwum.

Kwartalnik Rzeczoznawca Samochodowy - wersja elektroniczna

Od roku 2010 Biuletyn Rzeczoznawca Samochodowy wydawany jest jako kwartalnik wyłącznie w wersji elektronicznej. Dostęp nieodpłatny dla wszystkich członków SRTSiRD po uprawnionym zalogowaniu.

Dostęp dla pozostałych zainteresowanych w ramach zamówienia.


Książki


Odtwarzanie i analiza przebiegu wypadku drogowego - Witold Kończykowski

Nakład wyczerpany

Opiniowanie wypadków drogowych. Niektóre zagadnienia.

Zamów tę pozycję - zadzwoń +48 22 663 05 00


Wydawnictwo i oprogramowanie komputerowe


 
 

Instrukcje


Instrukcja określania wartości pojazdów Nr 1/2005

Nakład wyczerpany.

Uwaga!
KOMUNIKAT Nr 1/2013 W SPRAWIE ZMIAN DO INSTRUKCJI OKREŚLANIA WARTOŚCI POJAZDÓW Nr 1/2005

INFO-EKSPERT uprzejmie informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005, pkt 2.4.1 , od dnia 1 stycznia 2014 roku ulegają zmianie przebiegi normatywne samochodów osobowych, terenowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton (dostawczych) oraz wartości korekt za przebiegi tych pojazdów odbiegające od przebiegów normatywnych. Zmiana dotyczy zasad wyceny objętych Instrukcją oraz ich faktycznego zastosowania w miesięcznikach Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe i w bazach Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. Okres sześciu lat jaki upłynął od ostatnich unormowań charakteryzował się znaczącym wzrostem liczby samochodów głównie wieloletnich i zmianą osiąganych przez nie przebiegów. W zakresie nowych rozwiązań technicznych obserwujemy stałą tendencję do zwiększania mocy jednostkowej małych silników spalinowych i ich szerszego wykorzystania w samochodach rodzinnych. Przeprowadzone badania rzeczywistych przebiegów samochodów w Polsce pozwoliły na lepsze dostosowanie przebiegów normatywnych do rzeczywistych średnich przebiegów. Obecne zmiany, poza wielkością silników, różnicują przebiegi w zależności od wielkości i charakteru użytkowania pojazdów samochodowych. Aktualny stan normatywów zawiera nowy Załącznik nr 1 do Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005, stanowiący załącznik do niniejszego Komunikatu.

Prezes INFO-EKSPERT Sp. z o.o.
Ryszard Cota


Aneks do instrukcji określania wartości pojazdów Nr 1/2005

Nakład wyczerpany.


Instrukcja określania rynkowego ubytku wartości pojazdów Nr 1/2009

Nakład wyczerpany.


Instrukcja określania wartości pojazdów Nr 1/2016

Nakład wyczerpany.

Uwaga!
Nowa Instrukcja Określania Wartości Pojazdów

W dniu 17 maja 2016 roku została zatwierdzona do stosowania Instrukcja Określania Wartości Pojazdów nr 1/2016. Instrukcja zastępuje dotychczasowe wytyczne wycen pojazdów zawarte w Instrukcji nr 1/2005.