Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

W dniu 27 listopada 2010 r. w Warszawie odbył się I Kongres Nauk Sądowych.

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – Ryszard Cota i Marek Jarczewski - uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród „Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego”.

W dniu 14 października 2010 r. odbyło się seminarium dla ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych

W dniach 2-3 października 2010 r. odbyło się szkolenie obligatoryjne dla asystentów rzeczoznawcy.

W sierpniu 2010 r. minęło 20 lat od powołania i zarejestrowania naszego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Z tej okazji Zarząd Główny Stowarzyszenia wystosował do żyjących Kolegów rzeczoznawców - założycieli, listy gratulacyjne z podziękowaniami za aktywny udział w powołaniu Stowarzyszenia oraz życzeniami pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Kolegom - założycielom Emilowi Wolskiemu i Ryszardowi Cocie listy gratulacyjne wręczył w imieniu Zarządu Głównego Kol. Walenty Dudziak na zebraniu ZG poświęconym między innymi 20. rocznicy powołania SRTSiRD.

W dniu 8.07.2010 r. Komisja Weryfikacyjna przeprowadziła egzamin weryfikacyjny na rzeczoznawców samochodowych.

W dniu 17 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta techniczna grupy rzeczoznawców – członków SRTSiRD w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

W dniu 22 maja 2010 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. W trakcie zebrania zostały uchwalone zmiany w Regulaminach Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Przyjęta została informacja o stanie organizacyjnym i finansowym SRTSiRD jaką w imieniu Zarządu Głównego złożył Prezes Stowarzyszenia. Ponadto zebrani wysłuchali wystąpień Pani Mecenas Doroty Bieleckiej o zasadach prawnych korzystania ze znaku towarowego oraz Prof. Andrzeja Reńskiego na temat działalności organizacji FIEA w której jest on naszym przedstawicielem. Na zakończenie zaprezentowana została nowa strona internetowa Stowarzyszenia.

W dniu 22 maja 2010 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

W dniu 17 maja 2010 r. na wniosek Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych naszego Stowarzyszenia odbyło się w Polskim Centrum Akredytacji posiedzenie Specjalistycznego Komitetu Technicznego ds. Rzeczoznawstwa Samochodowego.