Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

STUDIA PODYPLOMOWE „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE” (BRDiRS)
umożliwiają przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych lub kosztorysowania napraw i wyceny samochodów.

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

 • kandydatów na rzeczoznawców techniki samochodowej,
 • kandydatów na biegłych sądowych,
 • funkcjonariuszy Policji wydziału ruchu drogowego,
 • pracowników agencji ubezpieczeniowych realizujących wyceny uszkodzeń pojazdów świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

TEMATYKA STUDIÓW:

 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. Budowa i funkcjonowanie współczesnych samochodów,
 3. Mechanika ruchu pojazdów samochodowych w złożonych i krytycznych sytuacjach drogowych,
 4. Diagnostyka samochodów,
 5. Zagadnienia prawne i techniczno – analityczne pracy biegłego,
 6. Podstawy opiniowania i opisu wypadku drogowego,
 7. Zagadnienia techniczno – prawne dot. wypadków drogowych,
 8. Rekonstrukcja wypadków drogowych,
 9. Kosztorysowanie napraw pojazdów.

Studia obejmują 220 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych spełniających wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 44-48 godzin fakultatywnego szkolenia, organizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (SRTSiRD), w zakresie:

 1. technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. A),
 2. rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B),
 3. kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).

Studia trwają dwa semestry, w czasie dziesięciu weekendowych zjazdów (2 zjazdy w formie zdalnej), od października do czerwca z następującym podziałem: sobota – niedziela – studia podyplomowe, piątek (od godz. 15.45) fakultatywne szkolenie specjalistyczne.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z ośrodków współorganizujących studia oraz zaproszonych ekspertów. Studia kończą się obroną pracy końcowej, planowaną w miesiącu wrześniu.

SŁUCHACZE OTRZYMAJĄ:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • Certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Partnerów,
 • Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydane przez SRTSiRD przy współpracy z WAT, PW i ITS,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Audatex (w ramach szkolenia fakultatywnego), V-SIM (jako opcja, w zależności od zainteresowania i za dodatkową odpłatnością).

REKRUTACJA

Zgłoszenia Kandydatów są przyjmowane do 06.10.2023 r. przez https://irk.wat.edu.pl (należy odnaleźć na liście studiów podyplomowych WAT studia BRDiRS) i zapisać się w systemie on-line.

Na studia mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I-go stopnia, tj. posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Dokładnie wypełniona ankietę zgłoszeniową,
 • Odpis/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego i opłaty postępowania kwalifikacyjnego,
 • Zdjęcie (w wersji elektronicznej).

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji Kandydatów na studia do 17.10.2023 r.

Kolejność wpłat oraz związek wykształcenia i/lub wykonywanej pracy zawodowej z tematyką studiów będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają zwrot pełnej opłaty za czesne.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 • za postępowanie kwalifikacyjne – 85 zł,
 • czesne za studia podyplomowe – 3600 zł.

Opłatę za szkolenie specjalistyczne w wysokości (1 do wyboru):

 • szkolenie profil A – 1000 zł,
 • szkolenie profil B – 950 zł,
 • szkolenie profil C – 1450 zł.

Termin wniesienia opłaty upływa 06.10.2023 r. (liczy się data wpływu środków na konto).

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej (pdf)