Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Z okazji 70-lecia naszej grupy rzeczoznawczej odbyło się Uroczyste spotkanie Naczelnych Władz Stowarzyszenia.

 

Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych Zarządu Głównego SRTSiRD i Oddział Szkoleniowy - Warszawa II, organizują seminaryjne szkolenia specjalistyczne dla rzeczoznawców samochodowych, asystentów i kandydatów na rzeczoznawców samochodowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych i biegłych sądowych. Szkolenia są uznawane jako forma uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla posiadaczy certyfikatu wydanego przez CCRS - Stowarzyszenia.
Szkolenia uwzględniają zagadnienia praktycznego działania rzeczoznawcy samochodowego.