Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Z okazji 70-lecia naszej grupy rzeczoznawczej odbyło się Uroczyste spotkanie Naczelnych Władz Stowarzyszenia.

 

Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych Zarządu Głównego SRTSiRD i Oddział Szkoleniowy - Warszawa II, organizują seminaryjne szkolenia specjalistyczne dla rzeczoznawców samochodowych, asystentów i kandydatów na rzeczoznawców samochodowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych i biegłych sądowych. Szkolenia są uznawane jako forma uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla posiadaczy certyfikatu wydanego przez CCRS - Stowarzyszenia.
Szkolenia uwzględniają zagadnienia praktycznego działania rzeczoznawcy samochodowego.

Zapraszamy do udziału w konferencji,
która odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 maja 2017 roku:

NOWOCZESNE SAMOCHODY
TECHNOLOGIA NAPRAW I LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH


W dniu 17 maja 2016 roku została zatwierdzona do stosowania Instrukcja Określania Wartości Pojazdów nr 1/2016. Instrukcja zastępuje dotychczasowe wytyczne wycen pojazdów zawarte w Instrukcji nr 1/2005.