Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA SZKOLENIE LUB KURS SPECJALISTYCZNY

Zgłaszani uczestnicy (min. 1 osoba)
Dane do faktury *
* Faktury wystawiane na podstawie wpłat, będą wręczane w dniu szkolenia. Nieodebrane prześlemy pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
Uczestnikowi przysługuje wtedy zwrot kosztów do wysokości wpłaconej kwoty.

Powered by BreezingForms